Akasya Kültür Sanat Logo
SANAT SÖZLÜĞÜ
Yabancılaşma Efekti: Alm. V Efekt. Tiyatroda Bertold Brecht'in getirdiği yenilik. Brecht klasik tiyatrodaki özdeşleşme ve arınmayı kesintiye uğratacak, oyuncunun bunun bir “oyun” olduğunu gösteren jestlerle oynaması gerektiğini söyler. Hem seyirci hem de oyunun kendisi gerçekliğini sorgulamalıdır. Bkz: Katharsis
Yamatoe-e: Japon resim sanatında din dışı konuları, tarihsel ya da resimsel metinleri anlatan üslup. Bu resimler gerektiğinde dürülen uzun yatay şeritler üzerine yapılmıştır. Yapımı ince fırça darbeleri ve düz homojen renk yüzeylerine ağırlık veren bir teknikle olur.
Yeni Gerçekçilik: İng. New Realism.1960'da sanat eleştirmeni P. Restany tarafından önerilen kavram. Soyut çalışmayan Avrupalı sanatçıları nitelendirmek için önerilmiştir.
Yeniler Grubu: Liman Grubu olarak da alınır. Türkiye resmindeki 5. gruptur. Adını düzenledikleri resim sergisinin konusu olan limandan alırlar. Liman grubu daha önceki anlayışlardan farklı olarak resmi toplumsal sorunlara, gündelik ve sınıfsal ilişkilere açmak istiyorlardı. Bu anlamda resmimizdeki toplumcu gerçekçiliğin ilk örneklerinden sayılabilir. Grubun kurucuları, Kemal Sönmezler, Nuri İyem, Selim Turan, Mümtaz Yener, Turgut Malay, Ferruh Başağa, Agop Arad, Haşmet Akal ve Avni Arbaş'tır. 1940 yılında ilk sergilerini açtılar.
Yeni Plastisism: İng. Neo-Plastisism. De Stjl'in sanat görüşü olarak bilinir. Bkz: De Stijl
Ying Yang: Çin düşüncesinde karşıtların birliğini simgeleyen simge. Erkek ve dişinin, aydınlık ve karanlığın, ay ve güneşin veya olumlu ve olumsuzun simgesidir.
Yüce (sublime): Estetik tartışmalarında Kant ve Burke'den kaynaklanan, güzellik kavramının ötesinde anlamlar taşıyan, Romantizmle beraber güncellenmiş önemli kavramlardan. Yüce verdiği sonsuzluk ile kavranamayan, kavrama sığmayan, endişe ve hayranlık arasındaki tuhaf coşkudur. Alman Romantiklerinin derin uçurumlarından, geniş okyanuslara uzanan, güzel'in oran ve uyumuna sığmayan başka bir algılamadır. Postmodernizm tartışmalarında 1990 sonrası tekrar güncellenen önemli bir felsefi kavramdır. Bkz: Romantizm
Yunan Sanatı: İng. Greek Art. Yunan kabilelerinin MÖ 2. binyılın başlarından MÖ. 31 Roma egemenliğine kadar aralıkta Yunan Yarımadası'nda ürettikleri sanattır. İng. Greek Art. Yunan kabilelerinin MÖ 2. binyılın başlarından MÖ. 31 Roma egemenliğine kadar aralıkta Yunan Yarımadası'nda ürettikleri sanattır. Dönemleri: MÖ 5000-1500 Prehistorik Dönem, MÖ 1500-1100 Miken Sanatı, MÖ 1100-700 Geometrik Dönem, MÖ 700-500 Doğululaşma Dönemi, MÖ 600-600 Arkaik Dönem, MÖ 500-330 Klasik Çağ, MÖ 330-MS 31 Helenistik Sanat. Klasik Yunan heykeli tarihteki ilk gerçekçi sanat yönelimi olarak MÖ 5. yüzyılın başlarında belirmiştir. Diğer uygarlıklardan farklı olarak doğal gerçekliğe sadık bir sanat istenci gelişmeye başlamıştır. Tanrılar bile insan biçimli şekilde temsil edilecektir. Ama her temsil idealleştrilerek verilmiştir. Bütün insan vücutları genç, sağlıklı ve atletik olarak yontulmuştur. Güzel (kalon) Yunan felsefesinde oran-uyum-denge-simetri ve parça ile bütün arasındaki ilişki içinde düşünüyordu. Yunan Klasik Çağ'ı bunu sanata yansıtmaya çalışmıştır. Klasik Çağ'ın önemi heykelcileri Phidias, Polyklitos, Skopas, Praksiteles'dir.
Yves Klein: 1928-1962 yılları arasında yaşamış Fransız çağdaş sanatçı. "Uluslararası Klein Mavisi" adıyla geliştirdiği renk serisinin patentini aldı. Paris’te sahiplenerek "benim eserim" dediği mavigökyüzüne 1001 balon uçurdu. 1958 yılında Paris'te çıplak canlı modeller kullanarak onların bedenleriyle baskı tekniği gerçekleştirdi ve bedenleri "canlı fırçalar" olarak tanımladı.
Y
Akkok akis logos
Facebook Twitter Instagram Youtube