Akasya Kültür Sanat Logo
SANAT SÖZLÜĞÜ
Vandalizm: Sanat yapıtlarını bilinçli bir şekilde tahrip etme anlayışı.
Vanitas: Latince “hiçlik, boşluk, beyhudelik” ve “kibir” anlamına gelen ya da “ölümü hatırla” mesajı veren resim türü (janr). Dünyevi nimetleri, yiyecekleri, zenginliği kuru kafayla birlikte temsil ederek ilahi bir mesaj vermeye çalışır. Vanitas 16. yüzyıl sonrası bir tarafıyla dünyeviliğe dönük bir ilgiyi Kalvinist bir tutumluluk ve ölüm fkriyle dengelemeye çalışmıştır. Sanat tarihindeki en önemli vanitaslardan birisi Hans Holbein'ın “Elçiler” tablosudur.
Varak: Fazlasıyla inceltilmiş gümüş ve altın tabaka. Barok ama özellikle Rokoko dönemde fazlasıyla kullanılmıştır. Günümüzde mobilyacılık ve baskı-grafik alanında hala uygulama alanları bulunmaktadır.
Venedik Okulu: Rönesans döneminde Venedik'te gelişen anlayış. En ünlü Venedik ressamları arasında Bellini ailesi, Giorgione ve Tiziano sayılabilir.
Victoria Çağı: İngiltere'de Kraliçe Victoria'nın tahtta kaldığı 1840-1900 yılları arasındaki dönem. Viktoryen olarak da anılır. Kapitalist bireycilikle geleneksel tutuculuğu harmanlayan ve modernizmi hazırlayan en önemli aralıklardan biridir. Oscar Wilde gibi radikal tazarlar Viktoryen ahlaka darbe indiren önemli sanatçılardandır.
Vitrivius İnsanı: Leonardo da Vinci'nin Roma İmparatorluğu mimar Vitrivius'un düşüncelerini gösterdiği çizimin adı. Marcus Vitruvius Pollio (d. MÖ 80-70, ö. MÖ 15 sonra) Mimarlık Üzerine On Kitap'ta mimarlığı "Utilitas, Firmitas, Venustas" (kullanışlılık, sağlamlık, güzellik) üzerinden tanımlamıştı. Da Vinci çiziminde göbek deliğinden çizilen bir daire içindeki “ideal” insan formunu resmetmeye çalışmıştı. Açılan eller ve ayaklar daireye teğet duruyor ve bir kare oluşturuyordu.
Viyana Aksiyonalizmi: 1960'ların başlarında ortaya çıkan ve “happening”i özgürlüğe varmak için kullanmaya çalışan akım. Arzunun, bedenin ve bilinçaltının serbest bırakılmasını hedeflemekteydi.
Vorticism: 1914'te kurulan İngiliz sanat akımı. Temel geometrik biçimlerle soyut kompozisyonlar üretmişlerdir. Kübizm ve Fütirizmden etkilenmişler ve savaş sonrası soyut sanatı hazırlamakta etkili olmuşlardır. Başlıca sanatçıları: W. Lewis, Hamilton, E. Wandworth'tür.
V
Akkok akis logos
Facebook Twitter Instagram Youtube