Akasya Kültür Sanat Logo
SANAT SÖZLÜĞÜ
Ultra Marin: Koyu deniz mavisi. Lapis lazuli adlı taşı öğüterek elde edilene doğal ultra marin denir. Günümüzde ise kimyasal yollarla üretilmektedir.
Uluslararası Üslup: İng. İnternational Style. Modern mimarlık'ta 1920-40 arasında oluşmuş anlayışa verilen genel adlandırma. Her türden süs ve bezmeden kaçınma ve tasarımda geometrik, akılcı ve işlevsel usurlara önem vermek en önemli özelliğidir. Eklektismi yadsıyan bu anlayış Avusturyalı mimar Adolf Loos'un “Suç ve Bezeme” makalesiyle manifestosunu bulmuştur. Uluslararası Üslup, mimarlığı sadece biçimsel olarak değil, toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde de düşünmüştür. Le Corbusier, W. Grapius, Bruno Taut ve Mies van der Rohe gibi mimarların çalışmaları, ikinci dünya savaşı sonrası devletlerin de desteklediği bir kentsel atılımın politikalarına da dönüşecektir. Özellikle toplu konut projeleri, endüstriyel yapı ve fabrikalar “makina estetiği” çerçevesinde geniş bir yaygınlık kazanacaktır. 1960 sonrası uç veren postmodernizm özellikle Uluslararası Üslup'un biçimsel ve toplumsal sorunları üzerinden kendini konumlandıracaktır. Bkz: Postmodernizm.
Underground: İng. Yeraltı, aykırı. Özellikle 1950 sonrası sisteme ve ana akıma (mainstream) aykırı hareketleri tanımlamak için özellikle edebiyat ve müzikte kullanılmıştır. Günümüz çağdaş sanatında kendi muhalifliğini ve kabul edilenden ayrılığını vurgulayan önemli kavramlarındandır. Bkz: Punk
Urartu Sanatı: Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya'da MÖ. 9-7. yüzyllarda gelişen sanat. Özellikle tunç işleriyle dikkat çekicidirler. En önemli Urartu yerleşimleri Van, Altıntepe, Adilcevaz ve Kafkasya'daki Karmir Blur'dur.
U
Akkok akis logos
Facebook Twitter Instagram Youtube