Akasya Kültür Sanat Logo
SANAT SÖZLÜĞÜ
Land Art: Arazi sanatı. Doğanın bizzat kendisinde gerçekleştirlen sanatsal üretim. Bu akım, doğanın geniş alanlarına insan müdahalesi olarak düşünülebilir. Taş, toprak ve birçok doğal malzemenin kullanılmasıyla gerçekleştirilen bu sanatta, çok çeşitli uygulama biçimleri vardır, örneğin doğada hendekler açma, toprağa gömme, galeri mekanı içinde toprak, gübre, taş ya da insan ürünü çevresel nesneler…
Lavi: Tek renk suluboya ve fırça ile yapılan, lekesel resim. Lavi daha çok ağaç uçla yapılmış desenlerde leke ile kontrast olanakları ve oylum etkisi için kullanılmaktadır.
Laytmotif: Fr. Leitmotive. Ana motif, taşıyıcı fikir.
Letrizm: Harfçilik. Romen asıllı Isidore Iso uöncülüğünde başlayan bu akım, Dadaizm gibi, kurulu düzene ve anlama başkaldırmak ister. Harf ve ses arasındaki yerleşik anlamı ortadan kaldırarak başka bir deneyim oluşturmaya çalışırlar. Harfler kendi başına bir gerçekliktir. Letrizm 1950'lerde Situasyonist hareketle yakın bağlar kurmuş ve görsel şiir akımını da tetiklemiştir.
Lirik: Latince lyricus, Yunanca lyricos, Fransızca lyrique kelimelerinden türemiştir. Coşkulu, içsel,esinli ifadeleri anlatır. Eski Yunan edebiyatında ozanlar şiirlerini lir denen telli bir sazla söyledikleri için, bu türlü şiirlere lirik denmiştir.
Litografi: Taş baskı.
Loacoon: Truvalı bir kahin olup, Truva savaşında tahta atı şehre almamaları için halkı uyarmış, tanrıların gönderdiği yılanlar Loacoon ve oğullarını öldürmüştür. “Loacoon ve Oğulları” heykeli Helenistik dönemin başyapıtlarından biridir. 1506'yılında Roma'da bulundu. Vatikan'da sergilenmektedir. Sanat teorisinde Alman filozof Leissing'in sanatın doğasını tartıştığı kitabın da ismidir. Leissing Loacon'un acıyla oluşan yüzüne odaklanarak, acının bir güzel verilmesi gerektiğini tartışır. Acı ne kadar şiddetli olursa olsun, ısırılanbaba vakarlı bir ifadeye sahiptir. Çünkü gerçek acıyı vermek çirkindir.
Lonca: Zanatları ve meslekleri birleştiren oda ve kurum. Kalfalık ve ustalık belgelerinin verildiği merci.
L
Akkok akis logos
Facebook Twitter Instagram Youtube