Akasya Kültür Sanat Logo
SANAT SÖZLÜĞÜ
Camera Obscura: Latince “karanlık oda”. Fotoğraf makinesinin atası olan ve çok eski çağlardan itibaren bilinen bir cihaz. Cihaz bir kutu veya oda ve onun bir yüzüne açılmış delikten oluşur. Dışarıdan gelen ışık delikten geçerek içerisinde ki yüzeye düşer ve yansıdığı kaynağın perspektifini ve renklerini koruyarak ters dönmüş (180 derece, baş aşağı) görüntüsünü oluşturur. Resim bir kağıt üzerine düşürülerek yüksek kesinlikli çizimler elde edilmesini sağlar.
Camp: İng. Kendini, içeriğinden çok hüner, teatrallik, ironi, şakacılık ve abartıcılık yollarıyla dışavuran bir tür duyarlılığı ifade etmek için Susan Sontag tarafından "Notes on Camp" isimli kısa denemede tanımlanmış ve kullanımı yaygınlaştırılmış sanat terimi. Camp'in kitsch'le yakın bir ilişkisi vardır; Camp için farkındalık sahibi kitsch de denebilir. Bkz: Kitsch
Capriccio: Sözcük İtalyancadır. Tuhaf durumları betimleyen, çoğunlukla eskiz niteliğinde, bazen düşsel ya da gerçek mimari öğeleri içeren resim, çizim ya da taslak. Goya, Piranesi ve Callot bu türün ünlü ressamlarındandır.
Caravaggioizm: İtalyan barok ressam Caravaggio'nun güçlü ve sert ışık gölge, karanlık aydınlık ikiliğiyle oluşan üsluba verilen isim. Günümüzde fotoğraf ve sinemada Caravaggio Işığı olarak da dalandırılır.
Centrification: İng. Soylulaştırma veya Mutenalaştırma olarak da bilinir. 1990 sonrası kentsel dönüşümün önemli kavramlarındandır. Ana hatlarıyla kentlerin tarihi bölgelerinin çöküntü alanları olmaktan çıkartılıp çağdaş sanat başta olmak üzere konut, eğlence, kültür bölgelerine dönüştürülmesi.
Chiroscuro: Tek renkli resimlerde ton farklılıklarından doğan aydınlık ve karanlık alanlar için kullanılmış kavram. Da Vinci, Rembrant gibi isimler için de kullanılmıştır.
Cinquecento: 16. yüzyılda yüksek Rönesansı ifade eden İtalyanca kelime. 1500'lü yılları anlatır.
Cobra Grubu: Karel Appel, Asger Jorn ve Constant Nieuwenhuys'in 1948 yılında kurduğu, sosyal ve politik konulara ağırlık veren bir sanatçı grubu. İsmini kurucu sanatçıların yaşadığı Kopenhag, Brüksel ve Amsterdam şehirlerinin baş harflerinden almıştır. İkinci Dünya Savaşı bir dönemin krizini dışavurumcu bir anlatımla vermeye çalıştılar. İlkelciliğe ilgi duymuşlardır.
Contemporary: İng. Çağdaş Sanat veya Güncel Sanat olarak Türkçeleşmiştir. Akımlar sonrası sanat bağlamında kullanılır. Günümüz sanatının anlatan İngilizce sözlük.
Cornucopie: İng. İçinden çiçek ve yemişler taşan, barış ve bolluğun simgesi boynuz motifi.
Corpus: Lat. Beden, gövde.
Cupido: Yunan mitolojisinde aşk tanrısı Eros'un Latincedeki adı. Rönesans resminde elinde okuyla uçan kanatlı küçük çocuk olarak temsil edilir.
C
Akkok akis logos
Facebook Twitter Instagram Youtube