Akasya Kültür Sanat Logo
SANAT SÖZLÜĞÜ
Ölü Doğa: Natürmort.
Ölüm Dansı: İng. Dance of Death. Ortaçağ Avrupası'nda yaygın olarak kullanılan bir resim teması. Ölümü simgeleyen bir iskelet, tüm sınıflardan insanların önünde resmi geçit ya da danslara önderlik ederler.
Ön-Rönesans: 12, 13, 14. yüzyıllarda özellikle İtalyan resim ve heykelindeki gerçekçi ve Antikite'ye yönelik eğilimleri adlandıran dönem. En önemli sanatçısı N. Pisano'dur.
Özgün Baskı: İng. Print. Bir yapıtın özgün baskı sayılabilmesi için çoğaltılıp imzalanmas gerekir. Örneğin gravürde baskının kalıpları sanatçı tarafından ayrıca imha edilir. İmza ve numaralandırma kopyayı Orijinal hale getirir. Serigrafi, taş baskı gibi türleri vardır.
oo
Akkok akis logos
Facebook Twitter Instagram Youtube